Učte se ode mne

Jëhóšua, Christos

Přijímejme s radostí toto vlídné pozvání ke spolupráci a učme se od Jëhóšuy Christa. Totiž on má pro nás poznání, které nelze získat od žádného jiného učitele. Je to poznání jediného pravého Boha a jen on, Boží syn, zná plně svého Otce, a jen on nám ho může odhalit.

Jëhóšua, Christos

Jëhóšua je mimořádný učitel nejen proto, že je Boží syn, ale zejména proto, že ve svém konání vždy napodobuje Boha, svého Otce.

Jëhóšua, Christos

Poznání, které nabízí Boží syn, to nejsou jen znalosti a porozumění. Je to úžasný dar z lásky, kterému se nic nevyrovná. Je to dar věčného života. A Jëhóšua, Christos, má pravomoc nám jej dát.
Nedlouho před svou krutou a navíc očekávanou smrtí říká v modlitbě slova, která pro nás jeho učedník Jëhóchánán zapsal:

Jëhóšua, Christos