Řecká slova přejatá do TTČP

Tabulka je postupně doplňována a upravována.
* označuje jména už zapracovaná do celého TTČP

Řecky Přepis Strong Hebrejsky Přepis Strong KB1613
Χριστός Christos* G5547       Kristus
ἀμήν amén G281 אָמֵן ámén* H543 amen
ἀπόστολος apostolos* G652       apoštol, posel
ἄγγελος angelos* G32       anděl
εὐαγγέλιον euangelion* G2098       evangelium
σάββατον sabbaton G4521 שַׁבָּת šabbáṯ* H7676 sobota
Σαδδουκαῖοι Saddúkaioi G4523 צַדּוּקִים ṣaddúḳím   saduceové
Ναζωραῖος Nazóraios G3480       Nazaterský
σταυρόω stauroó G4717       křižovat