Přepis řeckých slov do češtiny

Hlavním účelem těchto pravidel je získávat korektní český přepis a znění biblických jmen na místo tradičních vžitých zkomolenin. Snahou je, aby se jména a přejatá slova mohla číst tak, jak jsou napsána a aby tedy čtenář nemusel znát řeckou gramatiku. Důležité je, aby se kmeny slov zachovávaly v řeckém znění a aby mohly být používány české koncovky.

Řecké znaky jsou každému známé už ze základní školy, snad kromě vzláštního znaku „ς“ pro „s“ na konci slov. Biblická řečtina „koiné“ má ale jinou výslovnost než moderní řečtina. Některé hlásky se také čtou jinak než jsou napsány. To se projevuje zejména ve dvojhláskách a na začátku slov. Výslovnost je také upravena přídechy a přízvuky.

Přídech ostrý ( Ἁ ἁ Ῥ) a přídech jemný ( Ἀ ἀ)

Je-li na začátku slova kterákoliv samohláska nebo souhláska „ρ“, píše se vždy s přídechem.
Jsou dva různé přídechy a píší se nad znakem malým nebo před znakem velkým jako opačně zahnuté apostrofy.
Některá slova mají přídech ostrý, který se vyslovuje „h“ - Ἑσρώμ (Hesróm), ἡμέρα (hémerá).
Jiná slova mají přídech jemný a ten se nevyslovuje - Ἀμιναδάβ (Aminadab), ὄνομα (onoma).
Souhláska „ρ“ má vždy přídech ostrý, ten se však nevyslovuje - Ῥωμαῖός (Rómaios).
U dvojhlásky, je-li psána malými znaky, se píše přídech nad druhým znakem - οὕτως (hútós), εἰκών (eikón).

Přízvuk ostrý ( Ά ά), přízvuk těžký ( Ὰ ὰ) a přízvuk průtažný ( Ἆ ἆ)

Přízvuky určují důraz a tón hlasu a nemají v řechých slovech pravidelné postavení.
Píší se nad znakem malým nebo před znakem velkým.
Značí se skloněnými čárkami a vlnovkou. Čárky nemění délku samohlásky, vlnovka ano.
Jsou tři různé přízvuky - ostrý (ά), těžký (ὰ) a průtažný (ᾶ).
Pokud je na stejné hlásce přídech i přízvuk, píše se ostrý a těžký přízvuk za přídech a průtažný přízvuk nad přídech.

Tabulky znaků

Řecké znaky jsou záměrně v tabulkách zvětšeny oproti českým znakům.

Znaky pro řecké hlásky

Znak Název řecky Název česky Přepis
Α α ἄλφα alfa A a
Β β βῆτα béta B b
Γ γ γάμμα gamma G g
Δ δ δέλτα delta D d
Ε ε ἒ ψιλόν epsílon E e
Ζ ζ ζῆτα zéta Z z
Η η ἦτα éta É é
Θ θ θῆτα théta Th th
Ι ι ἰῶτα ióta I i
Κ κ κάππα kappa K k
Λ λ λάμβδα lambda L l
Μ μ μῦ M m
Ν ν νῦ N n
Ξ ξ ξῖ X x
Ο ο ὄ μικρόν omíkron O o
Π π πῖ P p
Ρ ρ ῥῶ R r
Σ σ ς σῖγμα sígma S s s
Τ τ ταῦ tau T t
Υ υ ὒ ψιλόν ýpsílon Y y
Φ φ φῖ F f
Χ χ χῖ chí Ch ch
Ψ ψ ψῖ psí Ps ps
Ω ω ὦ μέγα ómega Ó ó

Samohlásky kráté a dlouhé

Znak Přepis Komentář
Α α Ι ι Υ υ A a I i Y y krátké i dlouhé, délka se vždy nevyznačuje
 ᾶ ῖ ῦ á í ý dlouhé s průtažným přízvukem
Ε ε Ο ο E e O o krátké vždy
 Η η Ω ω É é Ó ó dlouhé vždy

Dvojhlásky

Dvojznak Přepis Výslovnost Příklad Přepis
ου ú   Λουκᾶς Lúkás
αυ ευ au eu   Παῦλος Paulos
ηυ ωυ éu óu   προσηύξατο proséuxato
αι ει οι υι ai ei oi aj ej oj Ῥωμαῖός Rómaios
υι yi yj υἱὸς hyios
ᾳ ῃ ῳ á é ó (*) ᾅδης hádés
ια ιε ιο ia ie io ija ije ijo Ἰεριχώ Ierichó
ιoυ ijú Ἰούδας Iúdas
ιη ιω ié ió ijé ijó Ἰησοῦς Iésús
σβ σγ σδ σμ zb zg zd zm   βάπτισμα baptizma
γγ γκ γχ γξ ng nk nch nx   ἄγγελος angelos
ωϋ óy ó-y (**) Μωϋσῆς Móysés

(*)   znaménko pod znakem je ióta subskriptum - znamená prodloužení souhlásky
(**) dvojtečce nad samohláskou se říká „trema“ a znamená, že samohláska zde netvoří dvojhlásku