Pokoj vám

Jëhóšua, Christos

Jestliže jste otevřeli tyto stránky a čtete je, vchází jejich slova do vaší mysli - jakoby do přijímací místnosti vašeho domu - a jejich prostřednictvím tedy vcházím do vašeho domu já s pozdravem: „Pokoj vám“.

Jmenuji se Zdeněk Staněk.
Snažím se být christianos, tedy učedník a následovník Christa.
Věřím v Jëhóaha, jediného pravého Boha a našeho Otce.
Věřím v Jëhóšuu Christa, jednorozeného Božího syna a našeho Pána ustanoveného Bohem.

Jména Jëhóah a Jëhóšua jsou dvě největší jména, která existují a lidé je mohou znát. Pro vyvýšení, chválu a posvěcování těchto jmen sestavuji tyto stránky. Úžasné duchovní bytosti, jenž tato jména nosí, představují pro každého člověka veškerou moc, moudrost, spravedlnost a lásku. Věřím, že nikdo ve světě nedokáže najít nic hodnotnějšího. Vše, co tato jména představují, je pro nás nevyčerpatelným zdrojem poznání a života.

Za jediný věrohodný pozemský zdroj poznání o Bohu považuji jen a jen Svatá písma inspirovaná Bohem, tedy Stará i Nová písma shromážděná v Bibli. A jediný správný výklad Písem je pro mne myslitelný zase jen pomocí Písem.

Nepatřím už v tomto světě k žádné církvi, náboženské společnosti nebo sektě, protože ty si zavedly své vlastní nauky a vyžadují, aby se jejich členové jimi řídili. Pozorně se vyhýbám takovému jejich učení, které je více nebo méně v rozporu s učením Písem. Nechci jejich nauky dopodrobna studovat, abych je snad mohl zevrubně kritizovat nebo vyvracet. Je to ztráta času. Avšak proti nepravostem se musím v daných případech vždy stručně ohradit.

Chci pečlivě studovat Písma a dělit se s lidmi o podivuhodné Boží myšlenky, které Písma obsahují.
V žádném případě nechci nikoho přesvědčovat o nějaké své pravdě. Chci jen napodobit svého Pána a také prokazovat, že to, co učím není mé, ale toho který mne poslal, tak jako poslal už své první učedníky.

Jëhóšua, Christos je jediný prostředník mezi námi a Bohem a žádný jiný člověk nebo organizace lidí ho nesmí zastoupit.

Lidé se mají vzájemně vyučovat a povzbuzovat myšlenkami z Písem, nemohou však poznat Boha, ani jeho Syna, bez pomoci, jen vlastním úsilím. Jedině Jëhóšua, Christos, komu chce, poskytne toto poznání. Jsme zváni, abychom se od něho učili.

Pokud uvažuji a píši o svatých jménech Jëhóah a Jëhóšua, je to pro mne opravdu velmi vážná věc. Chci mít na mysli moudrá slova, napomenutí k pokoře a také varování z Písem. Proto si uvědomuji své omezené vzdělání i schopnosti a o tom, čím snad mohu Bohu sloužit, mám velmi skromné mínění. Vím, že se nemohu spoléhat na svou moudrost ani sílu. Proto se s důvěrou obracím o pomoc k Jëhóahu, pravému Bohu, hledám v Písmech jeho slovo a prosím v modlitbách ve jménu jeho syna, Jëhóšuy, Christa, o vedení a ochranu.

Odměnou je radost, kterou mám, když při hledání Jëhóaha dostanu z Písem důležitou nápovědu, bez které bych bloudil a hledal marně. Přeji každému, aby zažíval takovouto radost.

Zdeněk Staněk