Výslovnost v češtině neobvyklých hlásek

Tato stránka má posloužit čtenáři pro rychlou orientaci ve výslovnosti hebrejských jmen a přejatých slov. Při přepisu neboli transkripci z hebrejštiny jsou použivány znaky běžné české abecedy s diakritickými znaménky. Navíc jsou použity jen tři znaky „ḇ ṣ ë“, které se nevyskytuji v české abecedě. Čtení se řídí jen několika jednoduchými pravidly:

Filologická trankripce

Filologická transkripce může být použita pro přesnější vyjádření hebrejského znění v nějakém českém komentáři, kdy není ještě nutná transliterace zdrojového textu. Protože jsou rozlišovány všechny v češtině neobvyklé hlásky, je poskytována nápověda pro přesnější výslovnost.

Neobvyklé souhlásky

Psáno Čteno Zazní i v češtině
f okně, předobraz (krátká zarážka)
Ḇ ḇ v obava
Ḡ ḡ g abych byl (při nedbalém vyslovení)
Ḏ ḏ dh dehet (třené d)
CḤ cḥ ch hochu (hluboké hrdelní ch)
Ṭ ṭ t tak to není! (ražené t)
ochotně (chraptiný zvuk)
Ṣ ṣ c t_sám (důrazná sykavka)
Ḳ ḳ k na boku (zadopatrové k)
Ś ś s savec (čárka jen pro rozlišení śín a sámeḵ)
Ṯ ṯ th thajský (třené t)

Neobvyklé samohlásky

Psáno Čteno Komentář
Ë ë ǝ velmi krátká bezbarvá samohláska (znělé šëvá)
Ạ ạ ǝa velmi krátká samohláska zabarvená jako a
Ẹ ẹ ǝe velmi krátká samohláska zabarvená jako e
Ọ ọ ǝo velmi krátká samohláska zabarvená jako o