Hebrejská slova podle Strongovy konkordance

Data pro seznam slov lze získat z lexikonu [HSCW], který k dispozici pro program DAVAR4, pomocí programu DB Browser for SQLite, příkazem v jazyku SQL:

create view cisla_slova as select ('H' || group_concat(id,', H')) as cisla,
replace(key,' / ',' | ') as slova from content
where data not like '%TI(Aramaic)%' group by key order by id;

Položka Strongova čísla Slova