Hebrejská osobní jména

Přepis hebrejských jmen je součástí práce překladatelů. V českých biblických textech se vyskytují jména, která jsou přejata s korektní výslovností, ale jsou to zpravidla jména méně frekventovaná. Takových jmen je nejvíce. Méně jmen, ale mnohem více používaných a to i v celé řadě biblických knih, jsou jména, která jsou přepisována špatně. Pro překladatele jsou důležitá vžitá a tradovaná jména více než původní jména. Velký vliv měly první překlady vypracované pro určité skupiny věřících: Septuaginta, Vulgáta, u nás Kralická Bible. Jejich nepřesné podání se později stává „normou“ i pro další překladatele, kteří však vědí, jak je to správně. Tak se tedy Móšé změní na Mojžíš, Jirmëjáhú na Jeremijáš, Hóšea na Ozeáš a tak dále. A tak to zůstává po staletí, ale přecejen je dnes patrné zlepšování.

Při přepisu mužských jmen končících na „-áh“ a zejmé na „-jáh" je nutné zachovat znělé koncové hé a naopak ženská jména končící na „-áh" mají koncové hé neznělé a jméno v přepisu tedy končí "-á". Masoreti nebyli příliž důslední při psaní znaménka mappík nebo ráfé, kterými je výslovnost těchto koncovek jednoznačně určena. Možná proto, že toto pravidlo je velmi jednoduché a „každý“ ho zná. A tak se například v angličtině koncové hé přepisuje a v češtině se nepřepisuje bez ohledu na rod jména. V českých přepisech jmen je navíc patrný vliv septuaginty a protože alfabeta nemá samohlásku „h“ přepisovali starověcí překladatelé koncovku jmen řecky „-ias“ a z toho vznikla česká koncovka „-jáš" na místo teoforní koncovky "-jáh".
Přepis koncovky ovlivní v češtině skloňování jmen, mění se vzory.

Tabulka jmen

Tabulka je postupně doplňována a upravována.
* označuje jména už zapracovaná do celého TTČP

Strong Hebrejsky Přepis KB1613 EP2001 PSP
H40  אֲבִימֶלֶךְ Aḇímelech* Abimelech Abímelek Avímelech
H85 אַבְרָהָם Aḇráhám* Abraham Abraham Abráhám
H87 אַבְרָם Aḇrám* Abram Abram Abrám
H94 אָגוּר Ágúr Agur Agúr Ágúr
H121 אָדָם Ádám* Adam Adam Ádám
H123 אֱדוֹם Edóm Edom Edóm Edóm
H175 אַהֲרֹן Aharón* Aron Áron Árón
H347 אִיּוֹב Íjóḇ* Job Jób Jób
H452 אֵלִיָּהוּ Élíjáhú Eliáš Elijáš Élijjáhú
H452 אֵלִיָּה Élíjáh Eliáš Elijáš Élijjá
H472 אֱלִישֶׁבַע Elíšeḇa Alžběta Elíšeba Elíševa
H473 אֱלִישָׁה Elíšáh Elisa Elíša Elíšá
H474 אֱלִישׁוּעַ Elíšúa Elisua Elíšúa Elíšúa
H476 אֱלִישָׁמָע Elíšámá Elisama Elíšama Elíšámá
H477 אֱלִישָׁע Elíšá Elizeus Elíša Elíšá
H478 אֱלִישָׁפָט Elíšáfát Elizafat Elíšafat Elíšáfát
H623 אָסָף Ásáf* Azaf Asaf Ásáf
H635 אֶסְתֵּר Estér* Ester Ester Estér
H684 אֹצֶם Óṣem* Ozem Osem Ócám
H1095 בֵּלְטְשַׁאצַּר Béltëšaṣṣar Baltazar Beltšasar Béltešaccar
H1732 דָּוִד Dávid* David David Dávid
H1732 דָּוִיד Dávíd David David Dávíd
H1840 דָּנִיֵּאל Dáníjél* Daniel Daniel Dánijjél
H1954 הוֹשֵׁעַ Hóšéa* Ozea Hóšea Hóšéa
H1954 הוֹשֵׁעַ Hóšéa* Ozee Hóšea Hóšéa
H1954 הוֹשֵׁעַ Hóšéa* Ozeáš Ozeáš Hóšéa
H2148 זְכַרְיָה Zëcharjáh Zachariáš Zekarjáš Zecharjá
H2148 זְכַרְיָהוּ Zëcharjáhú Zachariáš Zekarjáš Zecharjáhú
H2265 חֲבַקּוּק Chaḇakkúk* Abakuk Abakuk Habakkúk
H2292 חַגַּי Chaggaj Aggeus Ageus Haggaj
H2332 חַוָּה Chavvá* Eva Eva Eva
H2396 יְחִזְקִיָּהוּ Jëchizkíjáhú Ezechiáš Chizkijáš Jechizkijjáhú
H2396 יְחִזְקִיָּה Jëchizkíjáh Ezechiáš Chizkijáš Jechizkijjá
H2396 חִזְקִיָּהוּ Chizkíjáhú Ezechiáš Chizkijáš Chizkijjáhú
H2396 חִזְקִיָּה Chizkíjáh Ezechiáš Chizkijáš Chizkijjáh
H2518 חִלְקִיָּהוּ Chilkíjáhú Helkiáš Chilkijáš Chilkijjáhú
H2518 חִלְקִיָּה Chilkíjáh Helkiáš Chilkijáš Chilkijjá
H2696 חֶצְרֹון Cheṣrón Ezron Chesrón Checrón
H2977 יֹאשִׁיָּהוּ Jóšíjáhú Joziáš Jóšijáš Jóšijjáhú
H3050 יָהּ Jáh* Hospodin Hospodin Jáh
H3059 יְהוֹאָחָז Jëhóácház* Joachaz Jóachaz Jehóácház
H3060 יְהוֹאָשׁ Jëhóáš Joas Jóaš Jehóáš
H3063 יְהוּדָה Jëhúdáh Juda Juda Júdá
H3068 יְהוֹהַּ Jëhóah* Hospodin Hospodin Hospodin
H3069 יְהוֹהַּ Jëhóah* Hospodin Hospodin Hospodin
H3075 יְהוֹזָבָד Jëhózáḇád Jozabad Józabad Jehózávád
H3076 יְהוֹחָנָן Jëhóchánán* Jochanan Jóchanan Jehóchánán
H3077 יְהוֹיָדָע Jëhójádá Joiada Jójada Jehójádá
H3078 יְהוֹיָכִין Jëhójáchín Joachin Jójakín Jehójáchín
H3079 יְהוֹיָקִים Jëhójákím* Joakim Jójakím Jehójákím
H3080 יְהוֹיָרִיב Jëhójáríḇ Jehoiarib Jójaríb Jehójárív
H3082 יְהוֹנָדָב Jëhónádáḇ Jonadab Jónadab Jehónádáv
H3083 יְהוֹנָתָן Jëhónátán* Jonatan Jónatan Jehónátán
H3085 יְהוֹעַדָּה Jëhóaddáh Jehoada Jóada Jehóaddá
H3086 יְהוֹעַדָּן Jëhóaddán Joadan Jóadan Jehóaddán
H3087 יְהוֹצָדָק Jëhóṣádák Jozadak Jósadak Jehócádák
H3088 יְהוֹרָם Jëhórám* Jehoram Jóram Jehórám
H3089 יְהוֹשֶׁבַע Jëhóšeḇa Jozaba Jóšeba Jehóševa
H3090 יְהוֹשַׁבְעַת Jëhóšaḇat Jozabat Jóšabat Jehóšaveath
H3091 יְהוֹשֻׁעַ Jëhóšua* Jozue Jozue Jóšua
H3091 יְהוֹשׁוּעַ Jëhóšúa* Jozue Jozue Jóšua
H3092 יְהוֹשָׁפָט Jëhóšáfát* Jozafat Jóšafat Jehóšáfát
H3097 יוֹאָב Jóáḇ Joáb Jóab Jóáv
H3099 יוֹאָחָז Jóácház* Joachaz Jóahaz Jóácház
H3100 יוֹאֵל Jóél* Joel Jóel Jóél
H3101 יוֹאָשׁ Jóáš Joas Jóaš Jóáš
H3103 יוֹבָב Jóḇáḇ* Jobab Jóbab Jóváv
H3110 יוֹחָנָן Jóchánán* Jochanan Jóchanan Jóchánán
H3124 יוֹנָה Jónáh Jonáš Jonáš Jóná
H3129 יוֹנָתָן Jónátán* Jonata Jónatan Jónátán
H3141 יוֹרָם Jórám* Joram Jóram Jórám
H3168 יְחֶזְקֵאל Jëchezkél* Ezechiel Ezechiel Ezekiél
H3290 יַﬠֲקֹב Jaakóḇ* Jákob Jákob Jákób
H3327 יִצְחָק Jiṣchák* Izák Izák Isák
H3348 יָקֶה Jáké Jáke Jáke Jákeh
H3414 יִרְמְיָהוּ Jirmëjáhú Jeremiáš Jeremjáš Jeremjá
H3438 יִשְׁוָה Jišváh* Jesua Jišva Jišvá
H3440 יִשְׁוִי Jišví* Jesui Jišví Jišví
H3442 יֵשׁוּעַ Jéšúa* Jesua Jéšua Jéšúa
H3470 יְשַׁעְיָהוּ Jëšajáhú Izaiáš Izajáš Isaj
H3470 יְשַׁעְיָה Jëšajáh Izaiáš Ješajáš Ješaejá
H3478 יִשְׂרָאֵל Jisráél* Izrael Izrael Isráél
H3812 לֵאָה Léá* Lía Lea Léá
H3878 לֵוִי Léví Léví Lévi Léví
H4318 מִיכָה Mícháh Micheáš Micheáš Míchá
H4320 מִיכָיָה Míchájáh Michaiáš Míkajáš Míchájá
H4322 מִיכָיָהוּ Míchájáhú Michaia Míkaja Míchájáhú
H4401 מַלְאָכִי Maláchí Malachiáš Malachiáš Maleáchí
H4813 מִרְיָם Mirjám Maria Mirjam Marie
H4872 מֹשֶׁה Móšé* Mojžíš Mojžíš Mojžíš
H4993 מַתִּתְיָה Mattitjáh Mattitiáš Matitjáš Mattithjá
H4993 מַתִּתְיָהוּ Mattitjáhú Mattitiáš Matitjáš Mattathjáhú
H5019 נְבוּכַדְ
נֶאצַּר
Nëḇúchad
néṣṣar
Nabuchodo
nozor
Nebúkad
nesar
Nevúchad
neccar
H5019 נְבוּכַדְ
רֶאצַּר
Nëḇúchad
réṣṣar
Nabuchodo
nozor
Nebúkad
nesar
Nevúchad
reccar
H5126 נוּן Nún* Nun Nún Nún
H5146 נֹחַ Nóach* Noé Noe Nóe
H5151 נַחוּם Nachúm* Nahum Nahum Nachúm
H5166 נְחֶמְיָה Nëchemjáh Nehemiáš Nehemjáš Nechemjá
H5279 נַעֲמָה Naamá* Noéma Nama Noomí
H5281 נָעֳמִי Noomí* Noémi Noemi Noomí
H5654 עֹבֵֽד־אֱֱדוֹם Óḇéd-Edóm Obededom Obéd-edóm Óvéd-Edóm
H5662 עֹבַדְיָה Óḇadjáh Abdiáš Obadjáš Óvadjá
H5662 עֹבַדְיָהוּ Óḇadjáhú Abdiáš Obadjáš Óvadjáhú
H5830 עֶזְרָא Ezrá Ezdráš Ezdráš Ezrá
H5941 עֵלִי Élí Elí Élí Élí
H5986 עָמוֹס Ámós* Amos Ámos Ámós
H6005 עִמָּנוּ אֵל Immánú Él* Immanuel Immanuel Immanú-Él
H6215 עֵשָׂו Ésáv* Ezau Ezau Ésáv
H6667 צִדְקִיָּהוּ Ṣidkíjáhú Sedechiáš Sidkijáš Cidkijjáhú
H6667 צִדְקִיָּה Ṣidkíjáh Sedechiáš Sidkijáš Cidkijjá
H6846 צְפַנְיָה Ṣëfanjáh Sofoniáš Sefanjáš Sofonjá
H7259 רִבְקָה Riḇká* Rebeka Rebeka Rebeká
H7327 רוּת Rút* Rut Rút Rúth
H7354 רָחֵל Ráchél* Ráchel Ráchel Ráchél
H7586 שָׁאוּל Šáúl Saul Saul Šáúl
H7763 שֹׁמֵר Šómér Somer Šómer Šómér
H7763 שׁוֹמֵר Šómér Somer Šómer Šómér
H8050 שְׁמוּאֵל Šëmúél* Samuel Samuel Samúél
H8106 שָׁמֶר Šámer Somer Šemer Šómér
H8283 שָׂרָה Sárá* Sára Sára Sárá
H8297 שָׂרַי Sáraj* Sarai Sáraj Sáraj
H8315 שָׂרָף Sáráf Saraf Sáraf Sáráf
H8657 תֶּרֶשׁ Tereš Teres Tereš Thereš