Budu ho vyvyšovat

Móšé
יָהּ
Jáh

Boží jméno Jëhóah se při vhodných příležitostech také vyslovuje jedinou slabikou Jáh, zejména když je Jëhóah chválen zpěvem. Proto se jméno Jáh vyskytuje nejčastěji právě v biblické knize Chval.
První výskyt v Písmech lze nalézt v písni chvály, která byla zpívána Jëhóahu, když Jisráél bezpečně přešel Rákosové moře a pronásledující vojsko Miṣraima v něm bylo zničeno.
Výslovnost zpívaného jména je známa, proto může být správně přepisováno a čteno na všech místech, kde je v Písmech napsáno.
Výslovnost jména Jáh lze doložit zjednodušením tvaru plného jména s výslovností „Jëhóah“. Použije se při tom jen několik pravidel biblické hebrejštiny [UBH].

V hebrejských znacích, doplněných jejich transliterací a transkripcí do latinky, lze zjednodušení tvaru znázornit zprava doleva takto:

יָ֫הּ הַּ יְ֫ הַּ ה֫וֹ יְ יְה֫וֹהַּ
Jáh ah ah Jëhôah
Jáh ah ah Jëhóah
הַֽלְלוּ יָהּ
Halëlú Jáh!

Zpívané Boží jméno Jáh se česky skloňuje stejně jako plné Boží jméno Jëhóah.