On zachrání svůj lid

Jëhóahův angelos

Jëhóahův angelos ujistil ve snu Jóséfa o výjimečnosti početí jeho Mirjám a určil mu jaké jméno má dostat syn, který se jí narodí. Jóséf jistě znal výklad jména Jëhóšua, proto postačuje, aby angelos poukázal jen na to, že záchrana se bude týkat hříchů jeho lidu.

Jëhóah a jeho syn Jëhóšua mají společnou vlastnost, které si lidé musí povšimnout nejdříve, velikou sílu a moc. Z hebrejského slova „él“, které znamená  mocný, silný, je složeno hebrejské slovo „Elóah“  - česky „Bůh“.

Otce a Syna však úzce spojuje nejen Božství, ale i láska, a také láska ke světu lidí. Projevem té lásky je dar nesmírné ceny, záchrana lidí od jejich hříchů a smrti. A právě toto spojení vyjadřuje jméno Božího syna.

Hebrejská výslovnost Božího jména nechť se získá ze slov jejichž výslovnost je známa, z hebrejského jména Božího syna „Jëhóšua“ a z hebrejského slova „Bůh“ v jednotném čísle „Elóah“.

Jëhóšua a Elóah - nelze se podívat výše. Nelze zvolit větší a silnější výchozí slova k tomu, aby jejich prostřednictvím bylo zobrazeno Boží jméno se správnou výslovností.

Pro názornost se zvolí jednoduchá symbolická operace:

Dělení slov na části není libovolné. Vzniklá slova musí dávat smysl a v biblickém kontextu musí patřit k sobě. A hlavně jedno z nich musí mít všechny souhlásky Božího jména. Protože se hledá výslovnost, podmínkou také je, že se zachovají všechny značky pro samohlásky, aby se výslovnost správně přenášela.

V hebrejských znacích, doplněných jejich transliterací a transkripcí do latinky, se záměna znázorní zprava doleva takto:

יְהוֹהַּ הַּ יְהוֹ ↓← שֻׁעַ יְהוֹ יְהוֹשֻׁעַ
אֱלוֹשֻׁעַ שֻׁעַ אֱלוֹ ↑← הַּ אֱלוֹ אֱלוֹהַּ
Jëhôah ah Jëhô ↓← šua‘ Jëhô Jëhôšua‘
’Ẹlôšua‘ šua‘ ’Ẹlô ↑← ah ’Ẹlô ’Ẹlôah
Jëhóah ah Jëhó ↓← šua Jëhó Jëhóšua
Elóšua šua Eló ↑← ah Eló Elóah

Výsledkem operace je Boží jméno - Jëhóah.
Jméno má vyznačenu výslovnost v souladu s výslovností výchozích slov. Je možné ještě jedno dělení, posunuté v obou výchozích slovech o jeden znak zpět. Výsledek je stejný. Možnost zobrazená v tabulce je hezčí, protože nerozděluje slabiky.

Druhým výsledkem operace je nové slovo - Elóšua.
Je to dobré slovo, protože znamená „Él je záchrana“. Je to vhodný přívlastek pro jedinečného Boha Jëhóaha. Takto, jedním krátkým slovem, není slovo Elóšua v Písmech nikde uvedeno, protože to vlastně není potřeba. V širším smyslu je totiž v Písmech vidíme všude. Je součástí celé zvěsti, kterou v Písmech o Bohu máme:

Dávid, král

Protože se při operacích s textem neztratila žádná informace, je možné provést je i obráceně než bylo popsáno. Z výsledných slov lze tedy sestavit slova výchozí. A je to vlastně směr souhlasný s během času, proto se dá říci:

Jëhóah a Boží záchrana znamená Jëhóšuu, Bohem vyslaného Syna.

Jëhóšua, Christos