Znázornění skladby jmen

Znázornění skladby jmen, vyjádřené v hebrejských znacích, má ukázat, že existuje jednoduchý způsob, jak z Písem doložit výslovnost Božího jména.

Znázornění skladby jmen je studijní pomůcka, která má pomoci každému, kdo hledá pravého Boha a myslí na jeho jméno, aby v Písmech pro sebe objevoval důležité souvislosti a aby tak získával poznání jediného pravého Boha.

Jedinečné události zaznamenané v Písmech

Jakákoliv studie jedinečného Božího jména musí být založena na vhodně vybrané jedinečné a neopakovatelné události zaznamenané pro nás v Písmech.

První zaznamenaná Boží slova a stvoření všech věcí, významný okamžik v životě Božího syna a příslib záchrany Božího lidu. To jsou takové jedinečné události, které jsou i často připomínány a při kterých je vyvyšováno a posvěcováno Boží jméno a jméno jeho Syna. Zde je možné si povšimnout výroků, které mohou poskytnout výchozí slova pro znázornění skladby jmen.

Výchozí slova

Je nutné vybrat, jako výchozí, nějaká význačná slova jejichž hebrejská výslovnost je známa. Tato slova rozdělit na části a složit znich jiná slova, přičemž každá část si zachovává svou původní výslovnost. Nově vzniklá slova mají výslovnost složenu z výslovnosti svých částí. Tak je možné přenášet výslovnost mezi slovy.

Výchozí slova spolu musí souviset. Musí reprezentovat Boží myšlenku, která je obsažena v Písmech. Cílem je získat správné poznání o Božím jménu. Tomu musí odpovídat i důležitost myšlenky, která má přijít v úvahu. Volba musí být absolutně jedinečná, taková, že když se uváží naše současná lidská omezení, nelze volit lépe.

Pravidla pro znázornění skladby jmen

Mohlo by se říci, že je možné pro skládání jmen zvolit libovolnou operaci s hláskami výchozích slov, protože stejně neznáme starověké zvyklosti, podle kterých snad byla hebrejská jména skládána. Pokud přemýšlíme o jménech, zejména o teoforních jménech, která jsou zapsána v hebrejském textu písem, je možné si povšimnout určitých pravidel, která mouhou být přibližně napodobena.

Užitečný postup je udělat při biblickém studiu nějaké odhady, stanovit si pravidla operací a ověřovat s různými výchozími slovy, zda poskytují korektní výsledky. Pokud ne, je potřeba postup opakovat.

Vzhledem k účelu, ke kterému mají být pravidla operací použita, je zřejmé, že musí být dostatečně přesná:

Pravidla mohou být ještě zpřísněna:

První skupina pravidel vyjadřuje to, co je v zavedené operaci jazykově možné. Druhá skupina vyjadřuje určitou „čistotu“ a jednoduchost řešení.

Je lépe zvolit operaci velmi jednoduchou s velmi omezujícími podmínkami, než operaci komplikovanou nebo s malými omezeními.

Seznam pravidel se zdá být dlouhý a nepřehledný. Ale operace, která mu vyhoví vyjde velmi jednoduchá právě proto, že omezení jsou přísná.