Slovo záchrana

Ze slovesa zachránit, které tvoří tři souhlásky - „jód šín ajin“, pochází řada tvarů slova záchrana (H3444) překládaných také jako spása, vysvobození, pomoc, stěstí.
Za souhlásku šín je často vkládáno váv, které však „odpočívá“ v šúrek - čte se dlouhé „ú“.
Z tohoto tvaru jëšúá pochází jméno Jéšúa (H3442). První slabika „jë-“ se prodlouží na „Jé“ (šëvá přejde na céré) a koncovka „-á“ přejde na „-a“ (kámeṣ přejde na patach a hé se vypustí):

יְשׁוּעָהיֵשׁוּעַ
Jéšûa‘  ←  jëšû‘áĥ  

Ale v několika případech je pod šín samohláska kibbúṣ, tedy krátké „u“. Právě to je psáno ve jménu Jëhóšua (H3091):

Hebrejsky Transliterace Výskyt
Překládáno
יְשֻׁעָתוֹ jëšu‘áṯô 5M 32:15 své záchrany
יְשֻׁעָתִי jëšu‘áṯiĵ Íjóḇ 30:15 mé štěstí (nebo i záchrana, vysvobození)
יְשֻׁעָתֵךְ jëšu‘áṯéḵ Chv 35:3 tvým vysvobozením

Jsou dvě výjimky [BHS], kdy je psáno Jëhóšúa, tedy s dlouhým „ú“:
5. Kniha Móšéova 3:21 a Kniha Soudci 2:7.
Ve druhém případě jsou dokonce v jediném verši oba tvary:

יְהוֹשֻׁעַ ≈ יְהוֹשׁוּעַ
Jëhôšûa‘ ≈ Jëhôšua‘