České skloňování Božího jména

Boží jméno i jeho zjednodušený tvar se v českém jazyce skloňuje jako slovo „Duch“.
Ve 3. a 6. pádě smí být jen kratší, uctivě znějící, koncovka „-u“, jako „Bohu“.
Všechny tvary jsou pro srovnání uvedeny v tabulce:

1. Jëhóah Jáh Bůh bůh Duch duch
2. bez Jëhóaha Jáha Boha boha Ducha ducha
3. proti Jëhóahu Jáhu Bohu bohu, bohovi Duchu duchu, duchovi
4. pro Jëhóaha Jáha Boha boha Ducha ducha
5. Jëhóahu! Jáhu! Bože! bože! Duchu! duchu!
6. o Jëhóahu Jáhu Bohu bohu, bohovi Duchu duchu, duchovi
7. s Jëhóahem Jáhem Bohem bohem Duchem duchem

Množné číslo není záměrně definováno.

Přivlastňovací přídavné Boží jméno se skloňuje pravidelně jako vzor „Otcův“.
A tedy zní: „Jëhóahův“.