Seznamy grafémů pro lexigraf (J,H,V,H)

V následující tabulce jsou pro lexigraf Božího jména definovány čtyři seznamy přípustných grafémů na jednotlivých pozicích. Řádky jsou členěny podle značek samohlásek a sloupce podle souhlásek. Seznamy přípustných grafémů jsou označeny podle souhlásky a jejího pořadí v lexigrafu jS1, hS2, vS3, hS4.
Prázdné pole v tabulce znamená, že takovou kombinaci znaků lze na daném místě předem vyloučit.
Pokud je na daném místě lexigrafu pro souhlásku přípustná značka dágéš nebo mappík, je přidán ještě další grafém.

Jméno samohlásky přepis hS4 vS3 hS2 jS1
bez samohlásky   ה הּ ו וּ ה י
patach a הַ הַּ וַ וַּ הַ יַ
kámeṣ | kámeṣ chátúf á | o הָ וָ וָּ הָ יָ
sëgól e הֶ וֶ וֶּ הֶ יֶ
ṣéré é הֵ וֵ וֵּ הֵ יֵ
chírek i הִ וִ וִּ הִ יִ
chólem ó הֹ וֹ וֹּ הֹ יֹ
kibbúṣ u הֻ וֻ וֻּ הֻ יֻ
šúrek ú   וּ    
šëvá ë   וְ וְּ הְ יְ
chátéf patach a     הֲ  
chátéf sëgól e     הֱ  
chátéf kámeṣ o     הֳ  
Počty možností výběrů    10  19 12  9 

Všechny možné lexigrafy se sestaví tak, že ke každému grafému v prvním sloupci se postupně vybere každý grafém z druhého sloupce, ke každému grafému v dalším sloupci se postupně vybere každý grafém ve sloupci po něm následujícím. Celkový počet možností výběrů je proto roven součinu možností pro jednotlivé sloupce:
9 × 12 × 19 × 10 = 20520.