Lexigraf (J,H,V,H) ≈ (J,H,V|&|V,H)

Svázané apografy ve Strongově lexikonu

Lexigraf
OL2
Počáteční trigrafy
OJHV=9×12×19
Koncové digrafy
OVH=19×10