Lexigraf (J,H,V,H) ≈ (J,H|&|H,V,H)

Svázané apografy ve Strongově lexikonu

Lexigraf
OL3
Počáteční digrafy
OJH=9×12
Koncové trigrafy
OHVH=12×19×10