Lexigraf (J,H,V,H) ≈ (J,H|&|H,V|&|V,H)

Svázané apografy ve Strongově lexikonu

Lexigraf
OL1
Počáteční digrafy
OJH=9×12
Vnitřní digrafy
OHV=12×19
Koncové digrafy
OVH=19×10