Čteno stále, aniž se vysloví

Před více než tisíci lety masoreti doplnili do Starých hebrejských a aramejských písem samohlásky. Souhláskový text nepřenášel celou jazykovou informaci, byla potřeba rozsáhlá znalost výslovnosti, která se zřejmě předávala ústně. Se značnou pečlivostí zachovali původní souhláskový text a samohlásky vyznačili tečkami a čárkami pod a nad samohláskami. Tečky vložili i do souhlásek podle jejich výslovnosti. Tomuto doplnění souhláskového textu se říká vokalizace nebo punktace, hebrejsky nikkúd.

Značky samohlásek jsou připojeny i k souhláskám Božího jména. Ovšem ne proto, aby se četlo a vyslovovalo správně, ale aby se vždy místo něj vyslovovalo buď Adónáj (Pán) nebo Elóhím (Bůh), to aby se někde nečetlo dvakrát „Adónáj Adónáj“.
To co je psáno, je hebrejsky këtíḇ, to co se má číst, je hebrejsky këré a je uvedeno mimo původní hebrejský text Bible, který je ponechán ([TNC] má 1280 výskytů v závorkách). Běžně slouží k tomu, aby se chybně napsané slovo četlo správně. Ovšem pro Boží jméno platí „stálé këré“ a mimo text se nepíše, protože ho „poučený“ čtenář zná [UBH 15.1] a tak je vepsáno přímo do souhlásek J H V H.

Tedy značky byly do textu přidány, aby umožnili správné čtení téměř celého textu, jen k Božímu jménu právě naopak - aby znemožnily jeho správné čtení. Vyslovovat Boží jméno je podle tradice zapovězeno. Kupodivu však není zapovězeno k napsanému Božímu jménu připsat to, co k němu nepatří, ale ve tvaru, jakoby to tam patřilo a po staletí to publikovat.

 Këré perpetuum tomu říkají

Slovo Strongovo číslo Počet výskytů
יְהוָה H3068 5658
מֵיְהוָה H3068 20
וּמֵיְהוָה H3068 4
לַיְהוָה H3068 1
לַיהוָה H3068 572
וְלַיהוָה H3068 2
וַיהוָה H3068 99
בַּיהוָה H3068 91
בַיהוָה H3068 13
וּבַיהוָה H3068 2
כַּיהוָה H3068 4
מֵיהוָה H3068 4
הַיהוָה H3068 1
יְהוָֹה H3068 44
לַיהוָֹה H3068 4
וַיהוָֹה H3068 1
בַּיהוָֹה H3068 1
שֶׁיֲהוָה H3068 1
יְהוִה H3069 271
יְהוִֹה H3069 31
יֱהוִה H3069 2
יֱהוִֹה H3069 1
וְלֵיהוִה H3069 1
  Celkem 6828

Komentář k tabulce:

I přes určitou nejednotnost, je naprosto zřejmé, že vokalizace vepsaná k souhláskám Božího jména je skutečně vokalizace náhradních slov Adónáj a Elóhím a to včetně vokalizace neodlučitelných předložek, která se vztahuje právě k náhradním slovům.

Není správné si některý z těchto tvarů vybrat a používat ho pro vyslovování nebo přepisování Božího jména. Nejen proto, že by to bylo v rozporu s biblickou hebrejštinou, ale hlavně proto, že tyto tvary jsou výsledkem špatného záměru, který je naprosto v rozporu s hledáním Boha a jeho jména.